December

2011.12.11 15:30
Drága leányom, köszönöm, hogy válaszoltál a Mennyei Birodalom eme fontos hívására, arra a kérésre, hogy elfogadd a misztikus egyesülést drága Fiammal, Jézus Krisztussal. Én jelen vagyok Fiamban, Jézusban, amint Ő is jelen van Bennem, egyesülvén a Szentlélek szeretetével. Lelked most az Enyémmel...
2011.12.12 19:00
Drága leányom, a lelki féltékenység borzasztó dolog, és sok látnokomat lesújtja. Azokat a követőimet is lesújtja, akik úgy érzik, hogy elszigeteltek és kissé csalódottak, amikor kiválasztok bizonyos lelkeket, hogy segítsenek Nekem az emberiség megmentésében. Helyette azonban tudniuk kell, hogy Én...
2011.12.13 20:15
Drága szeretett leányom, a felkészülés minden követőm számára nagyon fontos, mivel a Nagyfigyelmeztetés egyre közeledik. Minden hívőnek kitartóan kell imádkoznia, hogy elkerülhessék a Tisztítótűz fájdalmát, melyet a legtöbb ember, rögtön a Nagyfigyelmeztetés után, egy rövid időre meg fog...
2011.12.14 19:15
Drága leányom, neked mindig bíznod kell Bennem, és tudnod kell, hogy sohasem lesz beszennyezve egyetlen egy üzenet sem, melyek neked adatnak. Te szorosan Legszentebb Szívemhez tartozol, és kezedet az Én kezem vezeti. Te kizárólag Szent Szavamat tudod és fogod mindig is leírni, hogy eljuttasd...
2011.12.15 08:55
Drága leányom, a megtisztulás éve már majdnem a végéhez ért, és ennek következményeként az Én gyermekeim már mindenhol felkészültek a Nagyfigyelmeztetésre. Sok gyermekem borzasztóan szenvedett 2011.-ben. Háborúk, erőszak, gyilkosság és gyűlölet, – mindezt a sátán hadseregének mesterkedése idézte...
2011.12.16 22:35
Gyermekem, azért jövök, hogy vigaszt hozzak szívednek. Te, erős gyermekem, mostantól fogva képes leszel örömmel elfogadni és elviselni a szenvedést, és ezzel a kitartásodat fogod igazolni, miközben azért harcolsz, hogy hirdethesd drága Fiam, Jézus Krisztus Igéit. Te, gyermekem, gondban vagy. Minden...
2011.12.17 15:30
Gyermekem, a világot minél hamarabb értesíteni kell arról a szeretetről és Irgalmasságról, melyet Fiam, Jézus Krisztus, minden egyes személy számára tartogat. Ő mindenkit szeret, beleértve a langyos lelkeket és azokat is, akik nem ismerik Őt. Sohase kételkedj abban, hogy Ő azokat a lelkeket is...
2011.12.18 03:10
Drága leányom, a legfőbb aggodalmat azok a lelkek okozzák számomra, akik oly messze állnak Tőlem. Minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy imáim elterjedjenek, ezek által könyörögvén Örök Atyámhoz a lelkek védettségéért. (A keresztes imahadjárat 13. imája)  „Ó, Mennyei Atya,...
2011.12.19 07:30
Drága leányom, mennyire szeretném, ha a keresztények mindenhol szívük mélyének hódolatukat fejeznék ki megszületésemért. Forró óhajom, hogy Szentlelkem áthassa majd az egész emberiség szívét és lelkét ezalatt az idő alatt. Születésem ünneplését valódi jelentéséért kell tisztelni. Ne feledjétek,...
2011.12.20 08:30
Drága szeretett leányom, miért éppen most érzik gyermekeim annyira elhagyatottnak magukat? Miért esnek kétségbe a bánattól és a magánytól, hiszen mindössze annyit kellene tenniük, hogy hívjanak Engem, Jézusukat, hogy megvigasztaljam őket. Mindenkinek vissza kell fordulnia és kérnie kell...
<< 1 | 2 | 3 >>

Elérhetőség