December

2011.12.21 20:10
Drága szeretett leányom, Én vagyok az. Ma este azért jöttem, hogy vigasztalást adjak azoknak a bűnösöknek, akik azt hiszik, hogy nem méltók arra, hogy megálljanak Színem előtt. Azokhoz a szegény megkínzott lelkekhez szólok most, akik azt gondolják, hogy bűneik annyira visszataszítóak, hogy ezeket...
2011.12.22 09:30
Gyermekem, a világnak az ima által kell felkészülnie Fiam eljövetelére. Elkészült drága Fiam terve az emberiség megszabadítására, így a Második Eljövetel elő van készítve. Időt kaptatok arra, hogy a hit elterjedhessen ezen és más isteni üzenetek által. A buzgó keresztények még egy kis csoportja is,...
2011.12.24 18:00
Leányom, amint már az első alkalommal Megváltót küldtem a világba, hogy megmentse az emberiséget, úgy most is kész vagyok Fiamat, Jézust, a Megváltót ismét elküldeni, hogy megmenthesse azokat a lelkeket, akik különben elkárhoznának. Meg kell értenetek, gyermekeim, a jelentőségét annak az édes –...
2011.12.25 18:00
Ma, leányom, a Születésemet ünneplik. Ez szintén egy különleges nap a családok számára. Ne feledjétek, hogy a Szent Család is ezen a napon született. Ez a szent Család ma is kihatással van az emberekre világszerte. Mivel minden lélek a Földön Örök Atyám családjának tagja, ezért az embereknek is el...
2011.12.26 15:50
Jézus vagyok, aki sohasem hagy el téged, bármennyire is szenvednél. Én vagyok az Alfa és az Omega, Isten Fia, aki emberré lett és a Szeplőtelen Szűz Máriától született. Drága szeretett leányom, ezen szenvedésen, mely hirtelen tört rád, fölül kell kerekedned, és soha ne feledd azon lelkek számát,...
2011.12.27 02:00
Gyermekem, a szülési fájdalmak elkezdődtek. Elérkezett az idő egy új világ, egy új kezdet megszületésére. Sok változás veszi most kezdetét a Földön, melyet még a világ eddig sohasem látott. Mennyei Atyám elküldi szeretett Fiamat, hogy gonoszságaitól ismét megmentse az emberiséget. Te, gyermekem,...
2011.12.28 15:15
Leányom, neked most az a kötelességed, hogy felhívd gyermekeim figyelmét megváltásuk sürgős keresésére. Nagy Irgalmasságom által elküldöm most Fiamat, hogy adjon még egy utolsó esélyt az emberiségnek Hozzám, Mennyei Atyjukhoz való visszatérésre. Kinyilatkoztathatom nektek, hogy Irgalmasságom nagy...
2011.12.29 14:15
Gyermekem, Rózsafüzérem imádkozása nemzeteket menthet meg. Gyermekeimnek sohasem szabad elfelejteniük, hogy a Szent Rózsafüzérnek milyen nagy ereje van, mert ez az ima olyan erős, hogy a Csalót teljesen ártalmatlanná teszi. Ő nem tud ártani neked, sem pedig családodnak, ha naponta imádkozod...
2011.12.29 15:15
Drága, szeretett leányom, hamarosan gyermekeim mindenhol fel fognak ébredni üres és mély szendergéseikből. Amikor a Nagyfigyelmeztetés fel fogja ébreszteni őket, sokan meg fognak rémülni. Azoknak, akik félni fognak a következőket mondom: Legyetek hálásak, hogy fel letettek ébresztve a...
2011.12.31 12:00
Kivonat, az Isteni Irgalmasságról elnevezett Máriának adott magán kinyilatkoztatásból, amely a Keresztes Imahadjárat 16. imáját tartalmazza. Az ima segíteni fog abban, hogy az emberek elfogadják azokat a kegyelmeket, melyeket Jézus nekik fog adni a Nagyfigyelmeztetés alatt, és hogy ígéretük által...
<< 1 | 2 | 3

Elérhetőség