November

2011.11.21 19:00
Leányom, ezt a különleges imát a világ dicsőítéssel és hálaadással kell, hogy felajánlja Istennek, az Atyának azért az irgalmasságáért, melyet az egész világ számára biztosít. „Ó, Örök Atya, boldog hálaadással ajánljuk fel imáinkat az egész emberiség iránti Irgalmasságod értékes ajándékáért....
2011.11.22 11:00
„Ó, Jézus, imádkozom, hogy Isten az Ő irgalmasságában megakadályozza az Antikrisztust és aljas hadseregét abban, hogy rémületet és nehézségeket okozzanak Gyermekeidnek. Azért imádkozunk, hogy az Antikrisztus megállításra kerüljön, és hogy a büntetés keze elkerüljön minket a Nagyfigyelmeztetés során...
2011.11.22 20:00
Drága szeretett leányom, oly közel már eljövetelem az emberiség megmentésére az utolsó ítélet előtt. Örömömet mély szenvedés árnyalja be azon lelkek miatt, akik Irgalmasságomat el fogják utasítani. Neked leányom, együtt kell harcolnod a szeretett gyermekeimből, a kereszt gyermekeiből álló...
2011.11.22 22:30
Én, Jézus, a ti Királyotok és Megváltótok, most a gyónás elvégzéséhez ajándékozom nektek imámat.  Ezt az imát, esedezve kell elmondani a bűnök bocsánatának kegyelméért, a Nagyfigyelmeztetés alatt és után. „Drága Jézus, bocsánatot kérek minden bűnömért, és azért a megbántásért és sértésért,...
2011.11.24 09:00
Drága szeretett leányom, ne félj attól az időtől, mely már szinte elérkezett számodra és az egész világ számára. Ez az utazás, ilyen rövid idő alatt intenzív volt számodra, leányom. Te már kezdettől fogva alá vetetted magad Szent Akaratomnak, bár voltak kétségeid. Annak ellenére, hogy bizonyos...
2011.11.27 15:00
Drága szeretett leányom, maradjatok nyugodtak és higgadtak, és hagyatkozzatok Rám teljes bizalommal. A Nagyfigyelmeztetés ideje szinte elérkezett és nektek türelmesnek kell lennetek. Imádkozzatok leányom, hogy ajándékom által az egész emberiséget meg tudjam menteni. Kérlek, ne találgassatok...
2011.11.28 20:00
Drága szeretett leányom, nem szabad elfelejtened, hogy amikor nekem szolgálsz, akkor az életed mindig egy tövissel tele ággyá változik. Semmi sem lesz könnyű, de tudnod kell, hogyha egy kiválasztott lélek vagy, akkor az áldozat is hozzá tartozik. Ezen az utazáson te vállaltad, hogy mellettem...
2011.11.28 20:30
„Ó, Jézus legszentebb Szíve, taníts meg engem, hogy amikor Szent Szavadat alázatos hálával hirdetem, a sértéseket Szent Nevedben elfogadjam. Taníts meg megértenem azt, hogy a megaláztatás, a fájdalom, és a szenvedés, miként visz közelebb Szent Szívedhez engem. Engedd, hogy ezeket a...
2011.11.28 21:00
Gyermekem, mondd meg szeretett Fiam, Jézus Krisztus minden követőjének, hogy mindig keresniük kell védelmemet. A sátán napjai gyorsan a végéhez közelednek és sok gyermekem van kísértésének kitéve. Azáltal, hogy gyermekeim védelmemet és különleges kegyelmeimet kérik, a sátán nem tud ártani nekik, és...
2011.11.29 15:35
„Szereteted lángjának hordozása Segíts nekünk, drága Jézus, hogy Szent Nevedben félelem nélkül álljunk fel, hordozzuk minden nemzetben Szeretetlángodat. Adj erőt nekünk, gyermekeidnek, hogy szembe tudjunk nézni azokkal a gyalázásokkal, amelyekkel szembesülni fogunk azok körében, akik nem igazán...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Elérhetőség