Április

2012.04.12 11:27
Drága szeretett leányom, még mindig sok ember utasít el Engem a világban, és ez a közvéleménynek is köszönhető. Oly nagy sötétség ereszkedett le Isten gyermekeire, hogy csak nagyon kevésnek van bátorsága Szent Szavam nyilvános hirdetésére. A hívőket szóbeli bántalmazások, és rosszindulatú gúny...
2012.04.14 03:27
Drága szeretett leányom, attól függetlenül, hogy testi szenvedésed mennyire nehéz – mivel az egyre fokozódik -, fel kell ismerned, hogy hasonlóan érzek Én is. A te szenvedésed csak egy töredékét tükrözi az Én szenvedésemnek. A Velem való egységben, minden fájdalmadban és benső lelki sötétségedben,...
2012.04.15 01:36
Drága szeretett leányom, tisztában vagyok azzal, hogy ezek közül az üzenetek közül néhánynak nem sok értelme lesz számodra, de neked meg kell bíznod Bennem, és tudnod kell, hogy Nekem ki kell nyilatkoztatnom a Jelenések Könyvének tartalmát, hogy a lelkek megtudják, mire számíthatnak ezekben az...
2012.04.16 06:00
Drága szeretett leányom, hívom Isten minden gyermekét, és biztosítom számotokra, hogy Én, a ti szeretett Jézusotok, soha nem tudnám aláásni saját Egyházamat. Azonban nem fogok visszavonulni és tétlenül nézni Egyházamat, hogy szétesik egy bizonyos szekta keze által, akinek a Szentszékben nincs joga...
2012.04.17 06:30
Drága szeretett leányom, tudnod kell, hogy a neked adott üzeneteim az egész világ számára adatnak. Ezek minden vallás és felekezet részére adatnak, beleértve azokat is, akik nem hisznek Isten, az Örök Atya létezésében, a világmindenség Teremtőjében. Gyermekek, nektek tudnotok kell, hogy mivel...
2012.04.19 08:00
Drága szeretett leányom, azt akarom, hogy mondd el minden követőmnek: imáik meghallgatásra találnak, és ennek eredményeképpen sok gonosz esemény enyhül. Azt is szeretném a tudtodra adni, leányom, hogy szenvedéseitek eredményeként négymillió lelket tudtam megmenteni. Irgalmam kiáradt Isten ezen...
2012.04.20 03:45
Drága szeretett leányom, arról az intenzív szeretetről kell beszélni gyermekeimnek, amelyet Szentséges Szívemben érzek, minden megszületett gyermek iránt ezen a Földön. Isten, az Atya, még azokat is szereti, akik rettenetes bűnt követnek el. Mindegyikőtök Isten gyermeke. Emiatt a Sátán és démonai...
2012.04.21 04:00
Drága szeretett leányom, vigaszt kell hoznom mindazoknak, akik félnek ezektől az üzenetektől. Engedjétek, hogy megnyugtassalak benneteket, minden drága követőmet, azáltal, hogy az egész emberiségnek adott Nagy Irgalmasságomról biztosítalak benneteket. Értékes követőim imáinak hatására – melyeknek...
2012.04.22 03:30
Drága szeretett leányom, az emberiségnek tudnia kell, hogy már nincs messze az idő Számomra, hogy egy hitetlen világnak bemutassam Magam. Isten minden gyermekének – akik jámbor hívők – hűsége által segítenie kell Nekem, szeretett Jézusuknak, felkészíteni a világot Második Eljövetelemre.  Már...
2012.04.22 10:00
Gyermekem, Fiam oly nagyon boldog, mivel szeretett hadserege engedelmeskedik Szent kívánságának, a Keresztes Imahadjárat imáit imádkozván. Ezek az imák azért adatnak a modern világnak, hogy segítsenek Isten minden gyermekének a védelemre törekedniük, amelyre szükségük van, hogy a nehéz időket...
<< 1 | 2 | 3 >>

Elérhetőség