Augusztus

2012.08.23 03:15
Legdrágább leányom, ritkán volt, hogy a Szentháromság ilyen módon kommunikált az emberiséggel, és ez az első alkalom, hogy Én, a ti Atyátok, egy ilyen jellegű küldetést hagytam jóvá. Gyermekeim, sokan azok közül, akik nem ismerik fel ennek az Isteni beavatkozásnak jelentőségét, rövidesen meg fogják...
2012.08.23 14:40
Gyermekem, tudasd Isten minden gyermekével, hogy minél több az ellenállás Fiam Szent Szavával szemben ebben az időben, annál több kegyelem árad ki szeretett Fiam tanítványaira. Minden megjövendölt prófécia sokféleképpen enyhíthető, ha Isten minden gyermeke elfogadná a megtérés kegyelmét. A megtérés...
2012.08.24 03:15
Drága szeretett leányom, azt akarom, hogy kérd meg tanítványaimat, mától kezdjék el naponta imádkozni, a „Jézus az emberiségért” Litániákat. Ezek az imák nagy Kegyelmeket fognak hozni, és megmentik majd mindazokat, akiket belefoglaltok (ima) szándékaitokba, lelkük megmentéséért. Ez a második...
2012.08.25 12:00
Gyermekeim, a Mennyország örvend. Az angyalok Kara hangosan énekel Atyám dicséretére. Az Ő Dicsőséges Irgalmasságát, mely által a Védettség különleges Kegyelmét adományozza, minden angyal és szent nagy szeretettel és örömmel éljenzi a Mennyországban. Az Én gyermekeim a mai napig sem értik az...
2012.08.26 06:30
Drága szeretett leányom, a gyűlölet az oka minden gonoszságnak a világban, és annak számos formája van. Az ellenségeskedés egy másik személlyel szemben a félelemből fakad, abból a félelemből, hogy ez a személy valamilyen módon megbánthat benneteket. Egy másik személlyel szembeni nézeteltérések a...
2012.08.27 07:20
Drága szeretett leányom, Szeretetem tanítványaim iránt, akik válaszoltak Üzeneteimre, oly nagyra növelte Szívemet, hogy az most megreped a kegyelmek sokaságától. Kegyelmeim rátok özönlenek ebben az időben, szeretett követőim. Ezek azért adatnak nektek, hogy megerősítsék elhatározásotokat Szavam...
2012.08.28 07:30
Drága szeretett leányom, a világ és az emberek, akik benne élnek, (Isten) tagadásban vannak. Nem hisznek az Igaz Istenben, Örök Atyámban. Milliárdok futnak zavartan körös – körül, és zsákutcák után hajszolnak egy istent keresve, akinek hűségüket tudják kifejezni. Az istenekkel, a hamis istenekkel –...
2012.08.29 11:00
Drága szeretett leányom, a csata most kezdődik. Minden rossz törvényért, melyet a nemzetek bevezettek, és mely ellentétben áll Isten Törvényeivel, a büntetés erői – Atyám Keze által – le fognak sújtani rájuk. Minden gonosz bűncselekmény támadva lesz, melyet Isten Törvényeivel szemben dacolva vittek...
2012.08.30 06:15
Leányom, a lelkek megújulása már megkezdődött, és a béke Korszaka már nincs túl messze. Miközben Isten minden gyermeke szeretett és drága Fiam Szavával van megáldva, a Szentlélek továbbra is kiárad minden nemzeten keresztül. Fiam Szava nem állítható meg, mert ez Atyám parancsa. A Megtérés lángra...
2012.08.31 11:20
Drága szeretett leányom, ti röviddel egy robbanás előtt álltok, mely láttatni fogja, hogy Irgalmasságom egy olyan esemény során árad a világra, amely megváltoztatja majd a Föld arculatát. Ez a küldetés gyors volt. Te hirtelen és sietve voltál felkérve, annak biztosítása érdekében, hogy a világ...
<< 1 | 2 | 3

Elérhetőség