December

2012.12.12 23:54
Drága szeretett leányom, mennyire elszomorít Engem, amikor látom azt a sok megosztottságot, melyeket ezen Üzeneteken keresztül adott Szent Szavam okozott. Amikor a látnokok és az igaz próféták által adott Szavam ismertté válik a világ számára, az azonnal kritikát von maga után. Hogy ez miért van...
2012.12.13 18:11
Drága szeretett leányom, az alázat ajándékát ki kell érdemelni. Azt sohasem szabad a gyávasággal összetéveszteni. Alázatom miatt a sátán meg volt tévesztve, következésképpen elvesztette a jogot arra, hogy minden lelket megnyerjen magának, és hogy az örök kárhozattal átkozza meg őket. A sátán gőgös,...
2012.12.15 21:45
Drága szeretett leányom, szeretném elérni közületek mindazokat, akik most életük során aggódnak. Hívom mindazokat közületek, akik súlyos bűnben vannak, és akik a fájdalom miatt, melyet elviselnek, kételkednek abban, hogy valaha is vigaszt találnak: Lehet, hogy súlyos bűnben vagytok, beleértve a...
2012.12.16 23:20
Drága szeretett leányom, fontos, hogy most Tanítványaim ne okozzanak félelmet barátaik és családjaik szívében, a nektek adott Üzeneteim miatt. Mindnyájatokhoz jövök most, hogy beszéljek hozzátok, hogy felkészítselek benneteket. Mindezt szeretettel és örömmel teszem a Szívemben. Azért jövök, hogy...
2012.12.17 12:15
Drága szeretett leányom, eljövetelem napja, hogy visszaszerezzem Örökségemet, melyet Atyám ígért Nekem, hirtelen fog bekövetkezni. Bár Én az egész emberiséget felkészítem erre a nagy eseményre, az a nap mégis váratlanul fog bekövetkezni. Közel az idő, amikor a fenevad a szakadékba lesz dobva, és...
2012.12.18 18:45
Drága gyermekem, szeretett Atyám legszentebb Teremtményei életét, az anyaméhben levő csecsemők életét, milliószorosan akarják megsemmisíteni az egész világon. A Gonosz a világ minden részén befolyásolta a kormányokat annak biztosítására, hogy az abortusz ne csupán elfogadható legyen, hanem úgy...
2012.12.18 19:30
Drága szeretett leányom, minden Követőm számára eljött az ideje annak megértésére, hogy Irgalmasságomat félelem nélkül kell elfogadniuk. Én nem azért jövök, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt ártsak Isten gyermekeinek, vagy megítéljem őket. Csupán azért jövök, hogy felkészítsem őket és ezáltal...
2012.12.19 12:30
Drága szeretett leányom, a világnak tudnia kell, hogy a Béke Korszaka Ígéretem tetőfoka lesz, ahol Én uralkodni fogok az Új Ég és Föld fölött. Ez egy szellemi uralkodás lesz és Egyházam, az Új Jeruzsálem, békében lesz, és Szavam meghallásra kerül a nemzetek között. A Sátán meg lesz kötözve...
2012.12.19 21:00
Drága szeretett leányom, figyelmeztetnem kell téged, hogy a veled és Szavammal szembeni kritika, mely ebben az időben neked adatik, megnövekszik majd. Nem szabad engedned sem a figyelemelvonásnak sem pedig a kétségeknek, hogy megakadályozzanak téged minden egyes Szó továbbításában, melyet neked...
2012.12.20 19:15
Drága leányom, felszólítom minden gyermekemet, hogy védelmezzék egyszülött Fiam, Jézus Krisztus Nevét, és mutassanak tiszteletet Iránta, ami az emberek között megilleti Őt. Angyalaim harsognak és örvendeznek Szent Királyságomban az Irgalmasság miatt, mely Fiamon keresztül mindenki számára átadásra...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Elérhetőség