December

2012.12.21 22:20
Drága szeretett leányom, szeretni Engem egyszerű dolog. Nem kell ahhoz jártasnak lennetek a Szentírásban. Mindaz, amit tennetek kell, a következő: Hívjatok Engem, még akkor is, ha Létezésemet illetően kétségeitek vannak. Én váratlanul el foglak tölteni benneteket Jelenlétemmel. Egy olyan Szeretetet...
2012.12.21 22:50
Drága szeretett leányom, most van annak az ideje, hogy Tanításaim és Üzeneteim a világ minden sarkában terjedjen. Biztosítani fogom, hogy a világnak ígért Igazság Könyve készen álljon minden nemzet számára, minden nyelven. Tanítványaim és Felszentelt Szolgáim prédikálni fognak a Föld mind a négy...
2012.12.22 20:36
Drága szeretett leányom, a Karácsony napja az Én Ajándékom az emberiség számára. Ennek a napnak köszönhetően az örök élet lehetővé vált a halandó ember számára. Én, Jézus Krisztus, a Világ Üdvözítője, mindnyájatokat, Isten gyermekei, szívesen üdvözöllek Királyságomban, melyet Atyám ígért...
2012.12.23 15:30
Drága szeretett leányom, felszentelt szolgáim közül sokaknak egy rettenetes kihívással kell szembesülniük. Ez lesz az egyik, ami arról győzi meg majd őket, hogy a két egymástól különböző út egyikén járhatnak csak. Mindenkinek saját egyéni választásán múlik majd, hogy melyik utat választja. Mert az...
2012.12.24 18:00
Gyermekem, az a nap, amelyen a Megváltót világra hoztam, megváltoztatta az emberiség sorsát. Ezt a kicsi gyermeket olyan szenvedéllyel szerettem, mint bármelyik más anya szereti a gyermekét. De volt egy rendkívüli kegyelem is, amelyet a Mennyei Atya adott nekem. Ez a védelem kegyelme volt. Én...
2012.12.25 19:20
Drága szeretett leányom, a világra vonatkozó Üdvösségtervem az Én Időmben kezdődött el, 2012. december 22 – én. Ez az idő a világban az Én időm, amikor Isten valamennyi gyermekét egybe gyűjtöm, miközben a nagy csata elkezdődik. A nagy megpróbáltatás ezen időszaka egy ideig el fog tartani. A háborúk...
2012.12.27 18:20
Drága leányom, ez az Üzenet a nagy remény Üzenete valamennyi Gyermekem számára. A változások ideje, amint az meg volt jövendölve, - amikor a Föld elfordul, a bolygók megváltoznak, és az időjárást többé már nem lehet előre jelezni - elérkezett hozzátok. Nagy Hatalmam most megmutatkozik, úgy a...
2012.12.29 18:05
Drága szeretett leányom, csak akkor tapasztalhatod meg Fényemet és csak akkor ismerheted el az Igazságot, amikor a szíved valóban nyitott Számomra. Sokan azt mondják, hogy kérték a megkülönböztetés Ajándékát, és imádkoztak a Szentlélekhez, hogy elnyerjék azt. Nem mindenkinek, aki kéri, adatik meg...
2012.12.29 19:36
Drága szeretett leányom, újból mondom mindnyájatoknak, szeretett Tanítványaim, hogy ne féljetek. Mialatt tanúi lesztek azoknak az eseményeknek, melyek talán lesújtók lesznek számotokra, emlékezzetek ezekre a Szent Szavakra, melyeket most adok nektek. Az emberiség iránti Szeretetem oly nagy, hogy Én...
2012.12.30 17:50
Drága szeretett leányom, szeretném elmondani neked, hogy a változások, melyek Második Eljövetelemre készítik fel a világot, mintegy láthatóak az egész világon. A közel-keleti háborúk felgyorsulnak majd és széles körben elterjednek. Ezek úgy a Nyugatot, mint a Keletet bele fogják keverni. A...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Elérhetőség