Június

2012.06.01 08:15
Drága szeretett leányom, az Antikrisztus már készíti az ő béke tervét, amelyet hamarosan be fog vezetni, miután a háborúk Közel – Keleten széles körben elterjednek, és amikor a fájdalom és a gyötrelem aggasztóan azt fogja jelenteni, hogy a reménynek már nyoma sincs. Akkor ő majd hirtelen...
2012.06.02 09:00
Drága szeretett leányom, ha követőim megengedik Nekem, hogy feltétel nélküli szeretetemmel elárasszam a lelküket, akkor Én olyan erőt gyújtok bennük, hogy az majd buzdítani fogja őket. Gyertek Hozzám, mint bizakodó gyermekek, egyszerű és nyílt szívvel, elvárások nélkül, és Én azt a békét hozom el...
2012.06.02 11:00
Gyermekem, fontos, hogy mindazok, akik szeretik Fiamat, imádkozzanak az erő és a kitartás kegyelmeiért ebben az időben. Az Ismeretek, amelyeket ezen üzenetek által tárnak fel számotokra, azért adattak, hogy segítsenek nektek felkészülni. Mint Isten hadserege, soha ne érezzétek azt, hogy nem vagytok...
2012.06.03 15:30
Drága szeretett leányom, követőimnek a júniusi hónapot csendes elmélkedésben kell eltölteniük, szeretett Édesanyám utasítása szerint. Ez a hónap annak az ideje, amikor a Megtérés Keresztes Hadjárata által sok ember megkaphatja az azonnali megtérés kegyelmét, azoknak az áldozatai által, akik...
2012.06.04 15:20
Drága, szeretett leányom, választott népemből, a zsidók közül, igen kevesen fogadtak el Engem Igaz Messiásként, amikor eljöttem a világba és meghaltam az emberiség bűneiért. Ez alkalommal nagyon kevés keresztény fog tudatára ébredni annak, hogy Én Vagyok, aki most szólok hozzájuk, mielőtt második...
2012.06.05 10:00
Drága szeretett leányom, ostoba dolog lenne azok részéről, akik a látnokaimat követik a világ minden táján, hogy alávessék magukat a gonosz új tervének. Neki szándékában áll megmérgezni néhány Általam kiválasztott lélek elméjét ezzel a Küldetéssel szemben. Ő mindenkit egymás ellen akar...
2012.06.06 05:05
Gyermekek, amikor ebben az életben szenvedtek, közelebb kerültök Fiamhoz. A szenvedés, mint olyan, bár nehéz, kegyelmeket ad, különösen akkor, ha azt készségesen elfogadják a lelkek üdvössége érdekében.   Amikor szenvedtek, mindig emlékezzetek arra, hogy Fiam mennyire szenvedett....
2012.06.07 08:00
Drága szeretett leányom, itt az ideje, hogy felvegyétek fegyvereiteket a Mennyei harcban, amely ismét a sátán és bukott angyalai ellen tombol. Most a Sátán hadseregének angyalai rászabadultak minden nemzetre, és elkötelezett tanítványaik a Földön minden lehető módon megfertőzték Isten...
2012.06.08 07:05
Drága szeretett leányom, sokan úgy olvassák ezeket az emberiség számára szeretetből adott Szent Szavaimat, hogy félreértik Szándékaimat. Emberfiaként, fogadalmam: az egész emberiség megmentése. Keresztrefeszítésem nem csak egy időbeli vagy egy történelmi pillanat volt. Ezt az Áldozatot azért...
2012.06.09 03:45
Édes leányom, bízzál abban, hogy Én, a te Mennyei Atyád, hatalmamnál fogva mindent meg fogok tenni, hogy minden gyermekemet megmentsem a Földön. Bár Nekem tiszteletben kell tartanom az Általam adományozott szabad akarat ajándékát, mint a legnagyobb ajándékot, mely biztosítani hivatott, hogy az...
1 | 2 | 3 >>

Elérhetőség