Június

2012.06.10 03:30
Drága szeretett leányom, felszólítom minden követőmet, hogy mutassanak bátorságot ebben az időben. Ez most nem annak az ideje, hogy leboruljatok és sírjatok. Ez az üdvösségetekért folytatott harc ideje. Felszólítok minden Keresztény Egyházat, Klérusom tagjait és mindazokat, akik az életüket Nekem,...
2012.06.11 04:30
Drága szeretett leányom, most hamarosan, a Szentlélek ereje által – ezen üzenetek hatására – lángra lobbantott lelkek, egyként gyűlnek össze minden nemzetben. Ők egyetértésben csatlakoznak egymáshoz, hogy hirdessék Szent Szavamat, úgy, hogy minden elveszett lelket ki lehessen ragadni a fenevad...
2012.06.11 12:02
Isten minden gyermeke fel van szólítva világszerte, hogy egyként egyesülve Örök Atyám Irgalmasságát kérjék ebben az időben. Gyermekek, öntsétek ki a szíveteket Örök Atyámnak, és kérjétek Őt, hogy védjen meg benneteket, és borítson be az Ő drága Fia Vérével. Mától kezdve mindennap figyelnetek kell...
2012.06.12 05:58
Drága szeretett leányom, Én soha nem ítélném el azokat, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, de a valóságban nem úgy van. Én Isten valamennyi gyermekét szeretem, beleértve a hamis prófétákat is, akik azért küldettek, hogy megtévesszék az emberiséget ebben az időben. Sok ilyen lélek van,...
2012.06.13 04:00
Drága szeretett leányom, ahogy Örök Atyám örökségül hagyta az Ő Pecsétjének nagy ajándékát az emberiség számára, úgy Gyermekeinek szintén hűséget kell fogadniuk az Ő Isteni Akaratának. Felkérem Isten minden gyermekét, akik továbbra is menetelni fognak az Ő hadseregében, segítvén Isten valamennyi...
2012.06.14 06:15
Én, a te szeretett Jézusod, azt kívánom tőled drága szeretett leányom, hogy kérd meg minden követőmet: vegyék figyelembe Utasításaimat. Figyeljetek családjaitok minden tagjára, azokra, akik köztetek vannak, akik nem követik Tanításaimat. Figyeljetek azokra közületek, akiknek a lelke eltávolodott...
2012.06.16 07:40
Drága szeretett leányom, Hangomat milliók hallják szerte a világon, miközben Isteni Irgalmasságomra készítem fel Isten minden gyermekét. Vannak olyanok – akiket a Szentlélek megáldott-, akik Üzeneteim elolvasása után azonnal tudni fogják, hogy ezek Isteni Ajkamról származnak. Azok, akik azt...
2012.06.17 08:15
Drága szeretett leányom, a szabadkőműves csoportok tervei a világpénznem átvételére, a befejezéshez közelednek. Gonosz tervük az új globális védőoltást is magába foglalja, amely világszerte betegséget fog okozni, hogy soha nem látott mértékben okozzon szenvedést. Kerüljetek el minden ilyen hirtelen...
2012.06.18 08:36
Drága szeretett leányom, nem szabad megengedned, hogy Szent Üzeneteim kegyetlen elutasítása azon követőim részéről, kikről tudod, hogy Szent Akaratomhoz rendkívüli módon ragaszkodnak, megzavarjon téged. Várható az ilyen fajta elutasítás, hogy megnövelje annak intenzitását, amikor Szavamat majd...
2012.06.20 07:46
Gyermekem, milyen nagyon szenved Fiam ebben az időben, és milyen nagyon összefonódik Szenvedésem az Ő szenvedésével. Azok, akik másoknak szenvedést okoznak, keresztre feszítik Fiamat. Amikor ők szörnyű dolgokat követnek el, melyek nehézségeket, fájdalmat és halált okoznak Isten gyermekeinek, akkor...
<< 1 | 2 | 3 >>

Elérhetőség