Május

2012.05.11 08:38
Drága szeretett leányom, a Második Eljövetelemre való előkészületek már nagyon előrehaladottak. Most sok embert lehet megmenteni a világon, és sokan meg is lesznek mentve, szeretett követőim és a kiválasztott lelkek imáinak köszönhetően. Így sokkal többet, mint amennyit a Hozzám közel állók...
2012.05.12 10:00
Gyermekem, ahogy a sátán és démonai ordítása hangosabbá válik, és sikításaik hangmagassága a Mennyekig hallatszik, Nekem Isten minden gyermekét figyelmeztetnem kell. Nézzetek körül, és mit láttok? Nyugtalanságot, vitatkozást, kétségbeesést és harcot. Mindezt a gonosz szellemek szították, amelyek...
2012.05.13 04:00
Drága szeretett leányom, itt az ideje megérteni: üzeneteim nem azért vannak, hogy félelmet keltsenek. Ezek azért vannak, hogy szeretetet hozzanak. Ezeket felhasználva el lehet mondani azoknak, akik bűnt követnek el vagy rosszat tesznek, hogy Szememben megmenthetik magukat, vagy Számomra örökre...
2012.05.14 06:00
Drága szeretett leányom, a Nekem adott ajándék el van fogadva, melynek eredményeként további öt millió* lélek lesz megmentve. Az Én legkedvesebb kívánságom: véget vetni a szenvedésednek, de ez az értékes ajándék, melyet nekem hoztál, most azt jelenti, hogy Isten gyermekei közül még többet tudok...
2012.05.16 03:10
Drága szeretett leányom, tájékoztatnom kell téged arról, hogy a harmadik világháború kibontakozóban van a világban.   Ma reggel, amint azt te is láthatod, folynak a könnyeim.* A Második Pecsét most töretik fel, amint a János Evangélista megjövendölte a Jelenések Könyvében. Európában fog...
2012.05.16 09:00
Gyermekem, próbálj erős maradni ebben a Fiamnak végzett munkában. Fontos, hogy nyugodtak maradjanak mindazok, akik hisznek a Szent Szó igazságában, amely ebben az időben a világ számára adatik. A ti feladatotok, hogy válaszoljatok szeretett Fiam utasításaira. Az imádság és a Fiamba vetett bizalom a...
2012.05.16 17:38
Drága szeretett leányom, hangsúlyoznom kell mindazok számára, akik hisznek bennem, hogy fontos minden nemzetért imádkoznotok. Ahhoz, hogy ezt hatékony módon tegyétek, imacsoportokat kell létre hoznotok, amelyet: „Jézus az emberiségért” névre szenteltek. Ezek a csoportok azért alakuljanak, hogy a...
2012.05.18 03:20
Ma azért szólok hozzád, szeretett leányom, hogy vigasztalást hozzak azoknak, akik félnek a jövőtől. A jövő, kedves gyermekeim, az Én Szent Kezeimben nyugszik. Az Új Királyság ideje elérkezett, az a Királyság, amely felett Szeretett Fiam fog uralkodni. Ez a végső szakasz, amikor a Föld arra készül,...
2012.05.18 08:50
Gyermekem, Isten gyermekei képesek lesznek hitüket, bátorságukat és biztonságukat megvédeni bármilyen háború alatt, ha továbbra is imádkozzák a Keresztes Imahadjárat „Élő Isten Pecsétjének” imáját. Ez az utolsó imák egyike az összes ima közül, és a legnagyobb Védelmi Pecsét, amit a Mennyország az...
2012.05.18 10:48
Drága szeretett leányom, most tudnod kell, hogy Szentlelkem kiáradása óriási méreteket ölt a világban. Az Igazság Lángja el fogja bűvölni a világot, és sokak lelkét Nagy Irgalmasságom egyszerű csodálatával fogja eltölteni. Sok beszélgetésre kerül majd sor, és Maradék Hadseregem fel fog emelkedni,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Elérhetőség