Május

2012.05.20 06:10
Drága szeretett leányom, mondd el Isten gyermekeinek, hogy ma éppúgy elutasítják prófétáimat a világban, mint annak idején. Ma átölelik és elfogadják azokat, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek, de nem Istentől kapnak üzeneteket. Azok pedig, akik Szent Szavamat hirdetik, és Atyám Nevében...
2012.05.20 12:15
Gyermekem, ahogy Isten egyre több gyermeke átöleli ezeket az üzeneteket, úgy egyre több ember el is utasítja azokat. Mindazok, akik Fiamhoz a legközelebb állnak, meg lesznek kísértve a gonosz által, hogy hátat fordítsanak Neki. Ők fognak a legtöbbet szenvedni, és a kétségek bezárják elméjüket az...
2012.05.21 08:15
Drága szeretett leányom, közeledik az idő a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezésére. Mégis oly sok teendő van még a lelkek felkészítésében az Én Nagy Irgalmasságomra. Felkérem mindazokat, akik szeretnek Engem, hogy imádkozzanak kitartóan a globális megtérésért, amelyre vágyom. Oly sokan fognak futva...
2012.05.22 03:20
Drága szeretett leányom, ebben a Szent Küldetésben a következő szakasz most van kibontakozóban. Az Én Könyvem, az Igazság könyve, mint egy láng, gyorsan fog elterjedni az egész világon. A megtérés gyorsan fog bekövetkezni, és Szent Szavamat minden nyelven meghallják majd. Isten minden gyermeke...
2012.05.23 03:38
Drága leányom, beszélj gyermekeimnek arról a szeretetről és védelemről, amelyet azoknak ajánlok, akik hívnak Engem. Szent Szavam a Földön végre meghallgatásra kerül, és sok lélek készen áll arra, hogy a legnagyobb ugrást tegye meg a hit terén, hogy átölelje Fiam, Jézus Krisztus Isteni...
2012.05.24 06:30
Amikor eljön a Nagyfigyelmeztetés ideje, drága szeretett leányom, akkor ezt számos jel fogja kinyilatkoztatni. Azért mondom ezt el neked, hogy Isten minden gyermekét emlékeztesse arra, hogy még idejében felkészüljenek. Két csillag össze fog ütközni, és sokan félni fognak. Nincs mitől félni, mert ez...
2012.05.26 04:00
Boldog vagyok, hogy újra itt vagy Velem. Most fontos, hogy közel maradj Hozzám, leányom. Az idő rövid, és neked még sok tennivalód van. Ma arra kérem követőimet, drága leányom, hogy fáradhatatlanul imádkozzanak szeretett Helytartómért, XVI. Benedek Pápáért. Ő, az Én Szent Szolgám, rettenetes...
2012.05.27 18:00
Leányom, követőim közül sokan azt kérdezik, hogy e próféciák nagy része miért kelt félelmet a szívükben. Sokan azt hiszik, hogy én idézem elő a félelmet. De ez nem egészen igaz. A félelem, amely sok lelket eláraszt, azt a felismerést jelenti, hogy amit Én nektek mondok, az maga az Igazság. Hasonló...
2012.05.28 08:45
Drága szeretett leányom, amikor egy ember megkérdőjelezi a Szent Biblia tanításait, akkor ez egy normális emberi magatartásra utal. Amikor az ember kiforgatja a Szent Biblia tanításait, csak azért, hogy az a saját igényeinek (napirendjének) megfeleljen, akkor az megbánt Engem. De amikor Felszentelt...
2012.05.29 05:42
Drága szeretett leányom, prófétáim, hírnökeim és minden igaz látnokom a világban, lélekben egyesülnek ebben az időben, hogy Szent Szavamat hirdessék. Azok, akiket a nehéz küldetésre választottak, hogy minden ember lelke számára biztosítsák a felkészülést Második Eljövetelemre, jelenleg utasításokat...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Elérhetőség