Március

2012.03.10 15:30
Drága szeretett leányom, itt az ideje a második pecsét felnyitásának, mivel a háborúk fokozódnak és kiterjednek. Ezek a háborúk mind összefüggésben vannak egymással, leányom, amelyeknek ugyanaz a bosszúálló sötét angyal a forrása. Ezek nem az adott területi nyugtalanságok következményei. Ezeket a...
2012.03.12 07:00
Gyermekem, ez az az idő, amikor Isten látnokai és kiválasztott lelkei a legnagyobb üldöztetést fogják elszenvedni. A sátán napjai szinte a végére értek, és ő minden fegyvert fel fog használni – különösen néhány felszentelt papot -, hogy megpróbálják az Én, szeretett Édesanyátok és drága Fiam, Jézus...
2012.03.13 06:30
Drága szeretett leányom, végre ma megértetted, hogy Egyházam bizonyos tagjai nemcsak hogy nagyon ellenzik, de vissza is utasítják legszentebb Szavamat. Azok, akik nem képesek arra, hogy lábaim elé vessék magukat és irgalomért könyörögjenek, azt hirdetik magukról, hogy képesek megítélni szent...
2012.03.14 03:30
Drága szeretett leányom, szorosan a keblemre ölellek téged, mivel Velem egyesülvén viseled el ezt a fájdalmat.   Az Én gyermekeim, különösképpen követőim olyan gyöngédséget éreznek egymás iránt, melyet nem tudnak megmagyarázni. Ők, lehetnek idegenek, akik a világ ellentétes oldalán élnek, de a...
2012.03.16 10:20
Drága szeretett leányom, a fájdalom és a szenvedés, amelyet szegény követőim viselnek el – amikor tehetetlenül kell nézniük az olyan új törvényeket, melyek ellentétben vannak tanításaimmal-, soha nem látott szintre emelkedtek a világban. Ti nemcsak a bűnnek vagytok szemtanúi, gyermekeim, hanem még...
2012.03.18 04:00
Drága szeretett leányom, gyermekeimnek tudniuk kell, hogy a világ lelki ürességének az oka, hogy ők többé már nem tudják a jó és a rossz közötti különbséget. Világosságom nélkül, amely minden lelket betölt, beleértve a bűnösökét is, a világ megszűnne létezni. Az Én Világosságom tartja életben a...
2012.03.20 08:30
Gyermekem, ez a csend, a vihar előtti csendhez hasonló, miközben a Katolikus Egyház hamarosan válságba fog merülni. Felszólítom minden gyermekemet az egész világon, hogy imádkozzanak XVI. Benedek Pápáért, akit a Rómából való száműzetés veszélye fenyeget. Ő a Katolikus Egyház legszentebb...
2012.03.20 09:20
Drága szeretett leányom, ebben a pillanatban át szeretném ölelni világszerte minden tanítványomat és követőmet. Szükségem van a vigasztalásotokra, gyermekeim. Szenvedésemben szükségem van a vigasztalásotokra, miközben könnyeket sírok földi Egyházamért. Annyira eltávolodtak egyesek felszentelt...
2012.03.21 08:30
Drága szeretett leányom, ma este azért jövök hozzád, hogy elmondjam az emberiségnek: most minden az Én legszentebb Kezeimben van. A globális csoport folyamatban levő terveire utalok, akik ellenőrizni akarják a pénznemeteket, egészségügyi rendszereiteket és szuverenitásotokat. Nekik nem lesz...
2012.03.22 11:11
Drága szeretett leányom, most az Én fájdalmam a te fájdalmad is lett, teljes egységben Velem. Habár ez nagyon nehéz lesz számodra, mégis sok örömöt és sok új kegyelmet hoz majd neked. Most azt az ajándékot adom neked, hogy olvasni tudj a lelkekben. Ezt a különleges ajándékot két okból hagyományozom...
<< 1 | 2 | 3 >>

Elérhetőség