Március

2012.03.24 11:45
Ma azért jövök hozzád, drága szeretett leányom, hogy tájékoztassam a világot Nagy Irgalmasságomról. Igazságosságomról is szeretném tájékoztatni a világot. Gyermekeim, nincs már sok időtök, amíg eljövök ítélni. Ezt az időszakot,- mostantól az Ítélet napjáig -, mely Második Eljövetelemkor fog...
2012.03.25 03:30
Drága szeretett leányom, ma arra sürgetem minden követőmet, hogy szenteljék idejüket imádkozásra azokért, akik nem hisznek Bennem, Jézus Krisztusban, vagy az örök Üdvösségben.  Ezek a lelkek közel állnak a Szívemhez, és ők azok, akiknek szükségük van a megtérésre, oly módon, hogy elsőként...
2012.03.27 06:00
Gyermekem, szenvedésed, a többi kiválasztott lelkekkel együtt, a Nagyhét alatt fokozódni fog. Ez az a hét, amikor a csaló úgy fogja gyötörni Isten sok gyermekét, ahogyan csak tudja, a háborúk, az üldöztetés és az erőszak által. Ez az az idő, amikor ő olyan nagy szenvedést okoz, amelyet az Én drága...
2012.03.29 01:15
Drága szeretett leányom, Számomra a legnagyobb szenvedés ideje akkor fog bekövetkezni, amikor megemlékeznek keresztre feszítésem kínszenvedéseiről. Senki sem képes megérteni, hogy milyen nagy volt az Én szenvedésem a Keresztrefeszítés ideje alatt, sem a módot, ahogyan megostoroztak Engem. A...
2012.03.30 03:00
Drága szeretett leányom, fontos megértenie Isten minden gyermekének, hogy miért kellett meghalnom: hogy megmentsem a világot az örök kárhozattól. A sátán, aki Ádám és Éva bukása óta az emberiség szívében uralkodott, azt gondolta, hogy sikeresen lopott lelkeket. A legtöbb ember nem akarta elfogadni...
2012.03.30 11:45
Gyermekem, tudnod kell, hogy amint a Fiam üzenetei, amelyek neked adatnak, változnak és feltárják a múlt és a jövő eseményeit, téged egyre jobban fognak támadni. Fiam Szent Szava mindig el lesz utasítva azok által, akik nem hajlandóak meghallgatni Őt. Az emberi véleménynek nincs...
2012.03.31 11:00
Drága szeretett leányom, szenvedésed alatt mindvégig bátornak kell maradnod, és ne engedd, hogy félelem lépjen be a szívedbe. A te szenvedésed – igaz egységben Velem – egybeesik azzal a héttel, amely a kereszthalálomról emlékezik meg. Ez nem véletlen. Mert a szenvedés, amelyet te és más...
<< 1 | 2 | 3

Elérhetőség