November

2012.11.23 21:45
Drága szeretett leányom, ahogyan növekszik az ellenállás ezekkel az üzenetekkel szemben, úgy erősödik most az üldöztetés prófétáim és látnokaim ellen. Különösen azoknak mondom közületek, akik az Én szeretett papjaim és felszentelt szolgáim vagytok: ne féljetek Szavamtól. A félelem és a...
2012.11.25 17:25
Drága szeretett leányom, Én vagyok Krisztus, az emberi nem Üdvözítője, és hamarosan felveszem Koronámat és végre uralkodni fogok a Föld felett. A Töviskorona azonban még Szent Fejemen marad, míg el nem jön a nagy nap, amikor végre azon a Trónon fogok ülni, melyet Atyám ígért Nekem. Én vagyok az...
2012.11.25 18:45
Drága szeretett leányom, Tanítványaimnak meg kell érteniük, hogy a megpróbáltatások, melyeket az Én Nevemben szenvednek el, csak erősebbé fogják tenni őket. Mindazoknak mondom, akik ezeket a Szent Üzeneteket követik: sohasem szabad engednetek, hogy mások támadásai letörjenek benneteket. Még akkor...
2012.11.27 20:08
Drága szeretett leányom, el kell magyaráznom, hogy közületek sokan, akik keményen dolgoznak és terjesztik Szent Szavamat, az eddiginél is jobban lesznek támadva az úgynevezett önjelölt szakértők által, akik elvetik majd ezeket az üzeneteket, mintha lényegtelenek lennének. Mások pedig, akik támadnak...
2012.11.28 19:40
Drága szeretett leányom, a változások alatt, melyek nagyon hamar kitörnek a világban, senkinek sem szabad elfelejtenie, hogy a világot Isten teremtette, és egyedül az Ő keze és hatalma által lesz az is, hogy (a világ) véget ér olyan módon, ahogyan azt már ismeritek. Nincs olyan kormány, vezető vagy...
2012.11.29 15:20
Drága gyermekeim, ebben az időben imádkoznotok kell Isten minden látnokáért a világon. Ők sokat szenvednek, és küldetésükön belül és kívül sok viszály jött létre. Sok ember elutasítja őket. Sőt, azokat a látnokokat és prófétákat, akik küldetésüket megismertették a világgal, még jobban...
2012.11.30 15:55
Drága szeretett leányom, a próféciák akkor kerülnek kinyilatkoztatásra, amikor véget ér a nemzetek szabadsága, amely megengedi, hogy bilincsek nélkül beszéljenek. Üzenetemben, melyet 2011. január 1-én adtam neked, azt mondtam, hogy a médián keresztül elrejthetik és elvehetik a nép hangját az...
2012.11.30 22:20
Drága szeretett leányom, az az idő, melyet az Ószövetség próféciái megjövendöltek a zsidók sorsára vonatkozólag, hamarosan nyilvánvalóvá válik. Választott népem szenvedni fog. A zsidók, akik elutasították Isten Szövetségét, melyet Mózes közvetített, szenvedni fognak, mint ahogy évszázadokon át...
<< 1 | 2 | 3

Elérhetőség