Február

2013.02.11 12:30
Drága szeretett leányom, Szívem vágya, hogy megmentsem a Pokol kínjaitól azokat a lelkeket, akik szörnyű bűnt követnek el. Minden elkövetett halálos bűnért a tűz fájdalma fogja széttépni a lelket, mintha az (a lélek) húsból lenne. Az ilyen lelkek gyötrelmének és rémületének jajveszékelése, miközben...
2013.02.12 02:19
Drága szeretett leányom, oly sok embernek a világon nincs tudomása lelkiségéről. Annyira magukkal ragadják őket a hétköznapi dolgok: a munkájuk, szülői szerepük, a törekvésük, hogy átmenjenek a vizsgán, hogy képezzék magukat, s közben elfelejtkeznek életükről, amely azután következik, hogy földi...
2013.02.13 11:20
Drága szeretett leányom, jelenleg düh van a Mennyországban, mivel a Töviskorona leereszkedik, hogy összezúzza Testemet, a Katolikus Egyházat a Földön. Ez a prófécia, amely az elmúlt két év során sok részletben adatott neked, bekövetkezett. Most, amikor a többi Kinyilatkoztatásaim is hamarosan be...
2013.02.13 20:10
Szent Palástom beborítja majd mindazokat közületek, akik a Büntetés ezen ideje alatt hívnak Engem, Mennyei Édesanyjukat. Mivel Atyám Haragja növekszik, nektek drága gyermekeim, kitartóan kell imádkoznotok, hogy enyhüljön a szenvedés, mely úgy fogja elárasztani a Földet, akár egy árvíz. Folyamatosan...
2013.02.14 18:00
Drága szeretett leányom, a csata Atyám Királysága és a Sátán birodalma között végre utolsó szakaszába lépett.   Mennyire ostobává teszi a gonosz Isten gyermekeit, beleértve azokat is, akik Tanításaim Igazságát követik. Semmi sem az, aminek látszik. A szabadkőművesség hatalma megnövekedett és...
2013.02.15 22:10
Drága szeretett leányom, ennek a Küldetésnek most folytatódnia kell, hogy csalogassa és átölelje mindazokat, akik nem hisznek Tanításaimban és azokat, akik Kereszténynek tartják magukat, de csak kevésbé ismernek Engem. Közömbösségük fájdalmas. Az, ahogyan Tanításaimat értelmezik, melyet aztán...
2013.02.17 19:00
Drága szeretet leányom, a Katolikus Egyházon belüli szakadás, amint az meg volt jövendölve, most tanúsítva lesz, hogy az egész világ lássa azt. Drága szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa távozása jelzi a vég kezdetét. Én két éven át, rajtad keresztül, választott prófétám, megpróbáltam...
2013.02.18 18:00
Drága szeretett leányom, ahogy erősödnek a változások földi Egyházamon belül, ezzel összhangban ugyanúgy fognak a hamis próféták hangjai is emelkedni, hogy támogassák a förtelmet Egyházamban. Miközben Én kinyilatkoztatom neked az Igazságot – a végidők igaz prófétájának -, melynek legtöbb része már...
2013.02.19 14:30
Drága szeretett leányom, kérlek, értesítsd Követőimet, hogy uralkodásom közel van. Nekik nem szabad félniük, mert bár a Töviskorona leereszkedett Helytartómra – akit Én, Jézus Krisztus neveztem ki, hogy uralkodjék a Szent, Katolikus és Apostoli Anyaszentegyház fölött, de gonoszul elűzték -, Én most...
2013.02.20 19:30
Drága szeretett leányom, bár igazságtalannak tűnhet, hogy Isten gyermekeinek szenvedniük kell a hamis próféta és az Antikrisztus uralkodása alatt, ezt tudnotok kell: Egy bizonyos mértékben minden léleknek el kell viselnie a világban az elutasítás fájdalmát és a szenvedést – amelyet Én is elviseltem...
<< 1 | 2 | 3 >>

Elérhetőség