Február

2013.02.22 23:00
Drága szeretett leányom, ti egy olyan időszakban éltek, amelyben Isten sok gyermeke pogány lett. Most azok is, akik Zsidónak és Kereszténynek születtek, különböző bálványimádáshoz folyamodtak, ahogy az meg volt jövendölve. Mennyire megbánt Engem, amikor tanúja vagyok annak a nagyrabecsülésnek,...
2013.02.23 11:50
Drága szeretett leányom, az Igazság Könyvét adom a világnak, minden nemzet lelkei számára. Ez egy Ajándék az emberiség számára, de tudnod kell ezt: Én, neked adom, leányom, az egyetlen felhatalmazást, hogy eldöntsd, hogyan legyen az lefordítva, terjesztve és kiadva, védve ezt a Munkát. Minden, ami...
2013.02.24 22:00
Drága szeretett leányom, amikor a világ átéli a Nagyfigyelmeztetést, két részre fog oszlani. Az egyik rész azokból fog majd állni, akik elfogadták a Gyónást, és akiknek a lelkét a Szentlélek fogja eltölteni. Attól a naptól kezdve az ő megtérésük teljes lesz és emiatt azok kezeitől fognak szenvedni,...
2013.02.25 23:00
Drága szeretett leányom, az eljövendő idők fel fogják rázni a világot szendergéséből, vallástól függetlenül – ha az még van egyáltalán –, mert a kis szarv hangja figyelmet fog parancsolni világszerte. Péter Székén ülve, ez a csaló fennhangon fogja rikoltani és büszkén hirdetni azon megoldását, hogy...
2013.02.26 22:00
A másik két politikai vezető egyikét, akikről régebben beszéltem, hamarosan meg fogják gyilkolni. Azt követően szeretném felfedni mindenki számára, hogy ki ez a személy a neked és a másoknak adott bizonyíték által, hogy még többen elfogadják az Üzenetek Igazságát. Ez a szegény lélek korábban már...
2013.02.27 15:30
Drága szeretett leányom, a napi Szentmisék még egy bizonyos ideig folytatódni fognak, és arra buzdítom Követőimet, hogy továbbra is vegyenek részt azokon, mint korábban. Szent Eukarisztiámat továbbra is magatokhoz kell vennetek. Nem szabad a napi Áldozatról elmaradnotok, mivel nem ti lesztek azok,...
2013.02.28 23:50
Drága szeretett leányom, ezek a napok, amelyek szinte már elérkeztek, szörnyű sötétséget és kétségbeesést hoznak magukkal, melyekhez hasonlónak még sohase voltatok tanúi életetek során. Ez a lélek sötétsége lesz és ezt azon lelkek üressége fogja okozni, akik az Antikrisztust és a hamis prófétát...
2013.02.28 23:55
Drága szeretett leányom, elküldtem Szentlelkemet, hogy beborítsa Isten minden gyermekét ebben az időben, és hogy próbálja megszüntetni a gonosz sötétségét a világban. Ebben az időszakban nektek fáradhatatlanul kell imádkoznotok minden felszentelt szolgámért, akik szörnyű összezavarodott állapotban...
<< 1 | 2 | 3

Elérhetőség