Január

2013.01.11 11:25
Drága szeretett leányom, kérlek, hallj meg Engem és hallgasd, amint feltárom Fájdalmamat. A tövisekkel beborított fejem fájdalmasan össze van zúzva, mivel kétezer évvel a földi Időm után, Keresztre-feszítésem fájdalmát szenvedem el. Második Eljövetelem ideje nagyon közel van. Senki se kételkedjék...
2013.01.12 15:10
Drága szeretett leányom, ez a következő szakasznak az ideje Tervemben, hogy felkészítse a világot az Új Korszakra, az Új Paradicsomra, a Királyságra, melyet Én, az Emberfia ígértem meg. Hadseregemnek most össze kell gyűlnie, hogy összekapcsolódjék az imában, mert a lelkekért folytatott csata most...
2013.01.13 12:10
Drága szeretett leányom, sohasem szabad elfelejtened, hogy Ki a te Mestered. Amikor mindenféle irányba húznak téged és roppant nagy terhet helyeznek tanítványaim vállára, ki kell tartanod. Helyezd magad Szent Kezeimbe, vonulj vissza és kérd, hogy tartsak kézben mindent. Neked csak az Én Hangomra...
2013.01.14 18:12
Drága szeretett leányom, rövid az idő a Nagyfigyelmeztetésre való felkészülésre. Ez egy olyan időszak, amikor nem számít, hogy az üldöztetés milyen fájdalmas, nektek mindent figyelmen kívül kell hagynotok, kivéve Szent Szavamat. Mivel az előkészületek elkezdődnek, ne engedjétek, szeretett Követőim,...
2013.01.15 22:50
Drága szeretett leányom, miközben ez a Küldetés egyre növekszik és körös – körül kiterjed a világban, újabb csodákkal lesz megáldva, melyek azoknak adatnak, akik rettenetesen szenvednek. Éppúgy, mint Első Eljövetelemkor is volt, Irgalmasságom azokra a lelkekre is ki fog terjedni, akiknek szükségük...
2013.01.17 23:17
Drága szeretett leányom, a Szentlélek tüze felerősödött Imacsoportjaim körében, és most el fog terjedni az egész világon, ezerszeresére megsokszorozódva. Ezen csoportoknak adományozott kegyelem lehetővé teszi majd számukra, hogy gyorsan felerősödjenek és növekedjenek, ahogyan azt akarom...
2013.01.18 19:30
Gyermekeim, a helyzet visszájára fordult, mivel a bűn továbbra is mindenhol terjed. Miközben a bűn elfogadhatóvá válik az ember szívében, a Föld felnyög majd kínjában a sötétség súlya alatt. A Világháború megszervezés alatt áll, és hamarosan felfedi azt a rútságot, amely a világvezetők szívében...
2013.01.18 20:15
Drága szeretett leányom, milyen könnyű elnyomni a Hangomat a hamis próféták rikoltása által, akik beszivárogtak a világba ebben az időben. Mennyire ostobák azok közületek, beleértve hűséges követőimet is, akik annyira éhesek vagytok Szeretetemre, hogy oly könnyen felfaljátok azokat a hamis...
2013.01.19 20:45
Gyermekem, amikor a gonosz cselekedetek fokozódnak, mint ahogyan a nemzetek megpróbálják az abortuszt bevezetni, akkor a Szentlélek leereszkedik Isten gyermekeire, így elnyerhetik a bátorságot, hogy küzdjenek ellene. Az abortusz a legsúlyosabb bűn Atyám Szemében. Semmilyen okot sem lehet az Ő Színe...
2013.01.20 10:10
Drága szertett leányom, legnagyobb kívánságom, hogy lássam, amint a hitetlenek Szent Szavamat olvassák. Hacsak mindössze néhány percre is, de kísértést éreznének arra, hogy újra és újra visszatérjenek Írásomhoz. Mivel a Sátán megtéveszti a világot, elhitetvén azt, hogy ő nem létezik, és hogy...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Elérhetőség