Március

2013.03.03 11:45
Drága szeretett leányom, ne félj a támadásoktól, amelyek ellened irányulnak, mert Én minden pillanatban veled vagyok, hogy erősebbé tegyelek. Elszomorít Engem, hogy azt kell mondanom, hogy te sok szóbeli bántalmazást fogsz elszenvedni Üdvösségem Tervének ezen időzítése miatt. Mert ez az az idő,...
2013.03.05 15:30
Drága szeretett leányom, egy embernek sem szabad elmulasztania a változások felismerését, amelyek világszerte felszínre törnek, mert mindaz, ami a Jelenések Könyvében meg volt jövendölve, be fog következni. Ezek közül az események közül sok eltérő lesz azon titkok emberi értelmezésétől, amelyek...
2013.03.06 09:45
Drága szeretett leányom, felszólítom mindazokat a világban, akik hisznek Bennem, Jézus Krisztusban, hogy hallgassanak meg Engem: Közületek nagyon sokan nehéznek fogják találni, hogy elfogadják a szenvedést, amellyel majd szembesülniük kell az Én Nevemért.   Mostanáig szenvedésetek arra a...
2013.03.07 11:05
Drága szeretett leányom, fontos, hogy Tanítványaim a Földön megértsék, hogy az ima hogyan fogja és tudja megmenteni az emberiséget. Az ima erejét, különösen a Szent Rózsafüzér imádkozását, mely tehetetlenné teszi a fenevadat, nem lehet alábecsülni. Hogy még több lelket mentsetek meg, az Isteni...
2013.03.08 14:05
Drága szeretett leányom, a Sátán dühös földi Egyházamra, és fertőzése továbbra is terjed falai között. A ravasz csaló, aki türelmesen várakozott a színfalak mögött, hamarosan bejelenti uralkodását az Én szegény, gyanútlan szolgáim fölött. A fájdalmat, amit ő Nekem fog okozni, nagyon nehéz lesz...
2013.03.09 21:45
Drága szeretett leányom, Mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezdi felismerni, hogy Figyelmeztetésem az emberiség számára elérte a világot. Amint tanúi lesznek az utálatnak, ezen Üzeneteim Igazságát is valóban meg fogják érteni.   Gyűjtsétek össze embereiteket, egyesüljetek az imában, mert...
2013.03.10 18:00
Drága gyermekem, ebben az időben még jobban egyedül és elszigetelten fogod érezni magad, miközben Isten Szava hangosan kiált, hogy figyelmeztesse az embereket lelkük felkészítésének szükségességére. Gyermekek, itt az ideje megkérnetek szeretett Fiamat, hogy tartsa fenn bátorságotokat azon sötét...
2013.03.12 14:38
Drága leányom, a Mennyország sír bánatában azon szörnyű nap miatt, amely már oly régen meg volt jövendölve. Az emberiségnek minden idők legnagyobb megtévesztésével kell szembenéznie, amelyet a fenevad valaha is elkövetett. Fiam könnyei – kinek Kereszthalála a szabadságot adta Gyermekeimnek – lelki...
2013.03.13 21:20
Drága szeretett leányom, másodjára is halálra ítéltek Engem. A Rómában hozott sértő döntés, melynek ma tanúi voltatok, kettévág Engem. Amikor a hóhéraim előtt álltam, eretnekséggel vádoltak Engem és azzal, hogy az Igazat mertem mondani, Apostolaim elfutottak és sehol sem lehetett őket...
2013.03.14 18:00
Drága szeretett leányom, mekkora szenvedést kell jelenleg megtapasztalniuk a Szívemhez közel álló szeretett Felszentelt szolgáimnak, akik ismerik az Igazságot, és akik látni kényszerülnek az utálatot Egyházamban a Földön. Egy különleges sértésre kerül majd sor, melyet a Nevemen fognak ejteni arra...
1 | 2 | 3 >>

Elérhetőség