Március

2013.03.15 22:30
Drága gyermekem, ez a nagy szomorúság ideje, nemcsak a te számodra, hanem azok számára is, akik Fiamat szeretik. Arra kell buzdítanom benneteket, drága gyermekek, hogy – Fiam kedvéért – maradjatok erősek és hűek Isten Szent Szavához. Ő, az Én szeretett Fiam, aki lelki gyötrelmében lehorgasztja...
2013.03.16 12:40
Drága szeretett leányom, mekkora dühöt, haragot és félelmet fognak érezni azok, akik nem fogadják el Szenvedésem Kelyhét ebben az időben. A Sátán dühe ezekkel az Üzenetekkel szemben gyorsan fog növekedni, és minden erőfeszítést meg fognak tenni azért, hogy feljelentsenek téged, leányom. A fájdalmat...
2013.03.16 15:25
Drága szeretett leányom, az áradat el fog szabadulni, és a sok háború okozta pusztítás meg fog kezdődni, amint az meg volt jövendölve. A hamis próféta érkezésének időzítése egybe fog esni a világ minden táján bejelentett hadüzenetekkel. Ezek a háborúk hirtelen fognak kirobbanni, és az emberek...
2013.03.17 18:50
Drága szeretett leányom, ez egy Üzenet a papok számára és mindazon felszentelt szolgáim számára, akik életüket Szent Szolgálatomra adták. Szeretett szolgáim, azt akarom, hogy kövessétek az Egyház Törvényeit és azokat, akiknek Nevemben engedelmességgel tartoztok. Nektek sohasem szabad megszegnetek...
2013.03.18 19:35
Gyermekem, neked sohasem szabad kételkedned e Küldetés fontosságában, vagy azt megengedned, hogy az ellened elkövetett támadások eltereljék figyelmedet szeretett Fiamról. Fiam Szeretete és Irgalmassága által tárja fel a világnak a gonosz azon tervét, hogy még az idők vége előtt lelkeket lopjon. A...
2013.03.19 22:45
Drága szeretett leányom, ebben az időben Szent Szavam ezeken az Üzeneteken keresztül egy erős szélhez hasonlóan terjed szerte az egész világon. Sokan meg fogják hallani Hangomat, akár szeretnék akár nem, mert az úgy fog szólni, mint a vihar előtti mennydörgés.  Néhányan fel fogják ismerni a...
2013.03.20 19:15
Drága szeretett leányom, teljes egészében újra átélem Keresztre feszítésemet, és minden egyes része ahhoz az időhöz kapcsolódik, amely Második Eljövetelemhez vezet. Most, hogy Testem, az Én Egyházam, elszenvedte az oly sok éven át tartó megkorbácsolást a gonosz szelleme miatt, a Tövissel való...
2013.03.21 20:20
Drága szeretett leányom, mennyire megszakad a Szívem azon szomorúság miatt, melyet azok a lelkek éreznek, akik az összezavarodottság állapotában vannak utolsó pápám, szeretett Benedek pápám menekülése miatt. Ti, gyöngéden szeretett lelkek, annyira összezavartnak és kissé egyedül érzitek magatokat....
2013.03.22 21:45
Drága szeretett leányom, azt szeretném, hogy minden Követőm tartson egy böjti időszakot a következő hétfőtől egészen Nagypénteken 15:30 – ig. A böjtnek akár egy kis jelképes formája is betekintést fog engedni nektek Tervembe, az Üdvösség Tervébe és abba, hogy hogyan segíthettek Nekem az összes...
2013.03.23 23:45
Gyermekem, sokan nem értik Társmegváltó szerepemet. Nem tudják azt, hogy miért van ez így. Amikor elfogadtam a meghívást, hogy Isten Anyja legyek, kötelességgel tartoztam Isten Szövetségének, melyet az emberiség üdvösségéért kötött. Amikor megszültem Fiamat, ugyanazt a Szeretetet éreztem, mint...
<< 1 | 2 | 3 >>

Elérhetőség