Március

2013.03.24 18:06
Drága szeretett leányom, amikor azok, akik szeretnek Engem, megkérdezik tőled, hogy mi a Küldetésed célja, a te válaszod ez kell, hogy legyen: a lelketek megmentése. Amikor gúnyosan kinevetnek téged, kigúnyolnak és azt kérdezik, hogy mi adott neked jogot arra, hogy Isten Szavát hirdesd – a válasz...
2013.03.25 14:50
Drága szeretett leányom, a legnagyobb szörnyűség, amelynek az Én időmben szemtanúja voltam az Olajfák Kertjében, a végidők bűneinek ostora volt. A látomás során, amelyet a Sátán mutatott Nekem, láttam, hogy a halandó ember miként távolodik el Isten Törvényétől. Ő, a gonosz, szörnyű képeket mutatott...
2013.03.26 21:17
Drága szeretett leányom, ez az Üzenet az egész világ számára adatik, minden felekezetű Keresztény számára, a zsidó, és minden vallás számára, akik Mindenható Atyámat, a Legmagasságosabb Istent hirdetik. Ez az Üzenet azok számára is adatik, akik nem hisznek az Atyaistenben vagy Bennem, az Ő...
2013.03.27 11:15
Drága szeretett leányom, jöjjetek mindnyájan és örvendjetek Velem együtt, emlékezvén arra a napra, amikor a Megváltás Ajándéka adatott nektek. A Nagypéntekre úgy kell emlékezni, mint arra a napra, amikor végre megnyíltak a Paradicsom Kapui, hogy köszöntsék Isten gyermekeit a Tőle való...
2013.03.28 21:30
Drága szeretett leányom, te most már érted, hogy a gonosz mennyire gyűlöli ezt a Küldetést. Neked azonban fölül kell emelkedned ezeken a kegyetlen akadályokon, amelyeket azért helyeznek eléd, hogy lassítsák Munkámat. A Szent Eucharisztia Létezésének veszélybe kerülése Egyházamon belül azok...
2013.03.29 00:15
Nagypéntek Drága szeretett leányom, Ma földi Egyházamat meg fogják feszíteni. A mai nap megbélyegzi a változások kezdetét, amelyek gyors lefolyásúak lesznek és azért fognak megtörténni, hogy megváltoztassák a Katolikus Egyház arculatát a világban. Nyomdokaiban minden tan egybevonása következik,...
2013.03.29 08:45
2. Nagypénteki Üzenet Drága szeretett leányom, ma történelem íródik. Miközben a Passiómra emlékeznek, ez valójában a Katolikus Egyház Keresztre feszítését fogja bemutatni. Az Elárulásom napját megelőző napokban, az én időmben a földön, a napi szolgálattevő papok minden lehetséges módon harcoltak...
2013.03.29 19:00
3. Nagypénteki Üzenet Drága szeretett leányom, amikor Iskarióti Júdás elárult Engem, megfogta a Fejemet és arcon csókolt. Amikor azok, akik Egyházamat vezetik, azt mondják, hogy szeretnek Engem és aztán elárulnak, akkor egyértelműen az árulás csókját fogjátok látni. Nem az Én Lábaim elé fognak...
2013.03.30 20:40
Gyermekem, Szeretett Fiam Feltámadása a legfontosabb Ajándék, mivel ez azt jelenti, hogy Isten minden gyermeke részesülhet az örök életben. A halálból való feltámadás által, Fiam megsemmisítette a halált. A halálnak nincs többé hatalma fölöttetek, ha nektek is ez az óhajotok. Az élet, amelyet...
2013.03.31 18:40
Drága szeretett leányom, ma nagy Kegyelmeket árasztok ki a világra, közben annak örvendek, hogy a hit létezik a megpróbáltatások és a nehézségek ellenére is, melyeket Isten gyermekeinek el kell viselniük a világban, ebben az időben. Én ma megújítom a föld színét és eltöltöm Szentlelkemmel azok...
<< 1 | 2 | 3

Elérhetőség