Julius

2014.07.01 20:20
Drága szeretett leányom, a szeretet, mely azon tanítványaimból árad ki, akik követnek Engem ebben az időben, mindent felölel. A köztetek lángoló fény az, ami fenntartja Szeretetemet, melyet mindenhol érezni lehet, ahol csak tisztelnek Engem. A Szentlélek továbbra is ki lesz árasztva földi...
2014.07.02 16:40
Drága gyermekek, ha az emberiség tanúja lehetne Fiam Méltóságának, Aki a Mennyei Trónon ül az Örök Atya jobbján, akkor lehajtaná fejét a szégyentől és a bűntudattól. Az angyalok és a szentek imádják, tisztelik és elhalmozzák szeretettel a Mennyben szeretett Fiamat, Jézus Krisztust. A Földön nagyon...
2014.07.03 16:40
Drága leányom, az ember a saját sorsának irányítója, mert neki Tőlem való Ajándékképpen megadatott a választás szabadsága. Néhányan a mennyei Királyságom felé vezető ösvényt választották, mely az Én Egyszülött Fiamon, Jézus Krisztuson keresztül érhető el. Mások meggondolatlanul döntenek. Az emberi...
2014.07.05 17:45
Drága szeretett leányom, engedjétek, hogy ma nagy Áldásokat hozzak a világnak, amiképpen a Szentlélek Ereje által a Szeretet Lelkét ajándékozom minden nemzetnek. A Szeretet ezen Ajándéka sokakat fog beborítani, beleértve azokat is, akik nem fogadnak el Engem és a világ az irgalmasság nagy...
2014.07.06 14:25
Gyermekem, az én időm, mint az Üdvösség Anyja, amikor szorosan együtt fogok működni szeretett Fiammal, Jézus Krisztussal az Ő végső tevékenységében az emberiség megmentéséért, határozottan elkezdődött. Én a mai naptól kezdve mindent meg fogok tenni, amit csak elvár Tőlem, hogy válaszoljak Neki,...
2014.07.08 16:00
Édes gyermekeim, nem tudjátok, hogy Isten a mindnyájatok iránti Szeretete miatt engedte meg nekem, hogy a világban történt minden, Isten Anyjakénti jelenésem alkalmával Legszentebb Szavát hirdessem? Szeretett Fiam, Jézus Krisztus vágya volt az, hogy ismertté tegyem magam, annak érdekében, hogy az...
2014.07.09 15:48
Drága szeretett leányom, Utasításom mindazok számára, akik tisztelnek Engem, hogy imádkozzanak kitartóan, azon zűrzavar miatt, mely hamarosan ki fog törni a világban. Sok esemény fog kibontakozni, ezek mindegyike a megosztottságokhoz kapcsolódik, melyeket a vallási gyűlölet és a kapzsiság okoz. De...
2014.07.13 16:27
Drága szeretett leányom, Isten gyermekeit a virágbimbókhoz lehet hasonlítani. A virágbimbók, a föld táperejének köszönhetően borulnak virágba és növekednek. De ha a föld nem termékeny, a bimbók nem tudnak érett virágokká fejlődni, amelyek gyönyörködtetik a szemlélőket. Amennyiben a talaj termékeny,...
2014.07.15 18:00
Drága szeretett leányom, a világ elhagyott Engem, amint az meg volt jövendölve és a legnagyobb árulást követték el a Testem ellen. Szavamat darabokra szaggatták és sokan azok közül, akik azt mondják, hogy jártasak Tanításaimban, mit sem fognak törődni azzal az üldöztetéssel, amely Egyházamat érni...
2014.07.17 17:17
Drága szeretett leányom, a legnagyobb fájdalom, amelyet azoknak kell elviselniük, akik szeretnek Engem, az a lélek sötétségének fájdalma. Minél jobban egyesültök Velem és Bennem, annál jobban fogok bennetek szenvedni. Mert amikor Én a lelketekben lakozom, akkor ennek köszönhetően még több...
1 | 2 >>

Elérhetőség