November

2014.11.26 11:19
Drága szeretett leányom, Én egy Misztérium Vagyok a világ számára, és csak azok fogják megismerni annak a Szeretetnek a nagyságát, amelyet a Szívemben őrzök az emberek számára, akik közel állnak Hozzám.   Ha láthatnák az Arcomat, tudnák, hogy milyen mély a Szeretetem, az Aggodalmam, a...
2014.11.27 08:40
Drága gyermekeim, a hamis egyház, mely Fiam földi Egyházának a helyébe fog lépni; és az új misekönyv paragrafusai között, mely a régit fogja helyettesíteni, minden eretnekség ügyesen el lesz rejtve. A sötétség hamis egyházát azért fogják megalkotni, hogy a nagy pokol után, a régi Egyház helyébe...
2014.11.27 19:50
Drága szeretett leányom, az ember által eddig megtapasztalt szenvedések közül a legtöbb szenvedés az elkövetkezendő években lelki szenvedés lesz. A lelki szenvedést nemcsak azok a követőim fogják megtapasztalni, akik hűek maradnak Isten Igéjéhez, hanem minden ember, függetlenül attól, hogy miben...
2014.11.28 23:50
Drága szeretett leányom, a világ Második Eljövetelemre készül, és e Naphoz vezető út kikövezésében két különböző létforma keveredett. Mint ahogy Én, Jézus Krisztus, Beavatkozásom által felkészítelek benneteket, úgy a Sátán is felkészíti hadseregét. Ellenségeim már évek óta sok mindent elterveztek,...
2014.11.29 14:25
Drága szeretett leányom, Én a gyengék, a sérülékenyek, a magányosak és az alázatosak miatt nyilvánítom ki Istenségemet. Hatalmam Szent Akaratomba söpri ezeket a lelkeket, és általuk meg tudom valósítani az emberiség üdvössége érdekében hozott Tervemet.  Amikor azok, akiket meghívtam arra, hogy...
2014.11.30 17:20
Drága gyermekeim, nektek nem szabad soha Isten angyalaihoz imádkoznotok, mert ők Istennek csupán csak szolgái, kiknek egyedüli törekvésük az, hogy Istent Dicsőítsék, és az Ő Legszentebb Akaratát teljesítsék. Az imádkozás nem más, mint az imádat cselekedete, és amikor Isten angyalait az Ő Mennyei...
<< 1 | 2 | 3

Elérhetőség