Szeptember

2014.09.01 20:08
Drága szeretett leányom, az Én Lelkem nagyon is jelen van ebben az időszakban, földi Egyházamban, amikor ellenségeim vadul támadnak ellene.  Megostorozhatják Testemet, mely maga az Én Egyházam, zúdíthatnak megvetést Isten Igaz Szavára, kigúnyolhatják az Úr Útjait, de ők soha nem fognak...
2014.09.02 15:40
Drága gyermekem, el kell mondanod gyermekeimnek, hogy Isten soha nem hagyja el az Övéit, mert az lehetetlen. Ő minden gyermekét szereti, nem számít, hogy mennyi bánatot okoznak egyetlen Fiának, Jézus Krisztusnak. Oltalmam minden lelket be fog borítani, akik Isten Igéjét hirdetik, és Isten Hatalma...
2014.09.04 23:03
Drága szeretett leányom, minden prófécia, melyek már oly rég meg voltak jövendölve, és amelyek nyilvánosan vagy magánkinyilatkozás által adattak a prófétáknak és a látnokoknak, most fognak kibontakozni. A kételkedő ember meg fogja kérdőjelezni Isten Szavának hitelességét, de amikor tanúja lesz...
2014.09.05 20:45
Drága szeretett leányom, tedd ismertté, hogy a halálnak nincs hatalma azok fölött, akiket a hitük tart életben egészen az utolsó leheletükig. Ezeknek a lelkeknek nem kell félniük a fizikai haláltól, mert ők tudják, hogy az Örök Élet pontosan abban a pillanatban kezdődik el. Az ilyen lelkeket tárt...
2014.09.06 16:00
Drága szeretett leányom, Bölcsességem Isteni Eredetű, és az ember képtelen megérteni annak nagyságát, hogy Ki Vagyok Én. A Szentlélek Ajándéka által Én elegendő tudást adok az emberiségnek. Tanításaim egyszerű formában adattak a világnak, hogy minden ember megérthesse az Igazságot. Isten...
2014.09.07 19:30
Drága gyermekeim, figyeljetek az idők jeleire, melyek akkor lesznek a legnyilvánvalóbbak számotokra, amikor az antikrisztus elfoglalja a helyét Fiam földi Egyházában. Egy pillanatra se higgyétek, hogy az antikrisztus egyből nagy lépéseket fog tenni Fiam Egyházában, és hogy azt agresszíven,...
2014.09.09 17:00
Drága szeretett leányom, Szívem nagy szomorúsággal dobog ebben az időben. Vannak köztetek olyanok, akik – miután átölelték Szavamat, mely ezeken a szent Üzeneteken keresztül Szeretetemnek és Együttérzésemnek köszönhetően adatik – a legkegyetlenebb módon árultak el Engem. Ez az árulás nem különbözik...
2014.09.10 03:00
Drága lányom, tedd ismertté, hogy minden alkalommal, amikor egy ember vétkezik Ellenem, Én megbocsátok neki. A bűn elválaszthatja őt Tőlem, de Én a bűnöst továbbra is szeretem. Tedd ismerté, hogy azokat is szeretem, akik nem törődnek Velem. Azt szeretném, ha azok, akik talán úgy gondolják, hogy nem...
2014.09.11 14:15
Drága szeretett leányom, az emberiség ellen tervezett gonosz cselekedetek garmada, amelyekre követőimet figyelmeztettem, készen állnak arra, hogy titkos szekták az emberiségre szabadítsák. Nektek mindenkor ébernek kell maradnotok, és mindent meg kell kérdőjeleznetek, ami szokatlannak tűnik....
2014.09.13 22:50
Drága szeretett leányom, a változások, amelyeket földi Egyházammal kapcsolatosan megjövendöltem, hamarosan feltárulnak. A világi szekták rövidesen meg fogják kísérelni, hogy elvegyék mindazt, amit követőim szentnek tartanak, és hogy egy új modern mozgalmat vezessenek be az Egyházba. Ez a...
1 | 2 | 3 >>

Elérhetőség