Szűz Mária: A világban ideiglenesen béke lesz, ha a sötét lelkek megtérnek

2012.01.01 15:00

Gyermekem, az idő közeledik, de gyermekeimnek türelmesnek kell lenniük. Minden Atyám Szent Akaratának megfelelően történik.

Gyermekeim fel kell ismernetek, hogy világotokban a gonosz erői veszélyeztetik az Atyaistenbe vetett hiteteket. Ezek a gonosz erők ugyan nem fognak győzni, mert nincs hatalmuk Mennyei Atyám fölött, de mégis gyötörni fogják felebarátaikat és testvéreiket a gyilkosság, a háború és az ellenőrzés által.

Imádkozzatok, hogy ezek a sötét lelkek hamarosan meglássák Fiam világosságát. Amikor ezt a Nagyfigyelmeztetés alatt meglátják és megtérnek, akkor a Földön egy ideiglenes béke lesz.

Fiamra kell hagyatkoznia megmentése érdekében minden léleknek, Ő már türelmetlenül várja, hogy nagy Irgalmasságát elhozza az emberiségnek.

Gyermekeim, imádkozzatok kitartóan azon sötét lelkek megmentéséért, akik talán nem élik túl a Nagyfigyelmeztetést.

Ezek a szegény lelkek rémületbe esnek majd, de nemcsak akkor, amikor szembesülni fognak bűneikkel, hanem annak a sötétségnek láttán is, amelyben éppen vannak. Ez a sötétség annyira beárnyékolja lelküket, hogy Fiam Irgalmának fénye gyengévé és tehetetlenné teszi őket.

Sokan túl gyengék lesznek ahhoz, hogy megragadják Fiam Irgalmasságát, melyet felkínál nekik.

Arra sürgetlek benneteket, hogy imádkozzatok ezekért a lelkekért. Fiam határozott szándéka, hogy elsőként ezeket a lelkeket mentse meg. Gyermekeim, Fiamnak egyre több imára van most szüksége. Könyörögnötök kell irgalomért e sötét lelkek számára.

Gyermekem, kérd meg gyermekeimet, hogy a Keresztes Imahadjárat következő imáját Nekem ajánlják fel:

Ó, Mária Szeplőtelen Szíve,
Üdvösség Anyja és minden kegyelem közvetítője,
Te, aki részt veszel az emberiség üdvözítésében,
Megmentvén őket a sátán gonoszságaitól, imádkozz érettünk.
Üdvösség Anyja imádkozz, hogy minden lélek megmenekülhessen
és, hogy elfogadják Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetét és irgalmát,
aki az emberiség megmentéséért jön el újra,
és hogy megadja számunkra az örök üdvösség lehetőségét. Ámen.

 

Szeretett Édesanyád, a Megmentés Királynéja

Elérhetőség